עורך דין לשון הרע בקריות

עורך דין לשון הרע בקריות/ מאת עורך דין חגי אורגד

עורך דין לשון הרע בקריות
חייב להיות בקיא בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית בטרם הוא מתחיל טיפול בתיק העוסק בסוגיית לשון הרע, שאם לא כן עלול עורך דין לשון הרע בקריות להסב נזק ניכר ללקוח שייתכן ואף יהיה נזק בלתי הפיך, זאת לאור המורכבות הרבה של תביעות העוסקות בסוגיית לשון הרע.
על עורך דין לשון הרע בקריות, לבחון בחון היטב בראשית הדרך את העובדות והנתונים בתיק באופן מקצועי ולגופו של עניין תוך בחינת הדברים בפרספקטיבה רחבה ומבלי להתרשם יתר על המידה מהאמוציות הקיימות בתיקים מעין אלה מטבע הדברים, שכן על עורך דין לשון הרע בקריות לבחון את העובדות בראיה רחבה עובדתית- עניינית- משפטית.
כאשר פונה אל עורך דין לשון הרע בקריות לקוח, בכדי לבחון האם בעניינו ישנה עילת תביעה בגין לשון הרע אשר נטען שהופץ כנגדו, או שמא אותו לקוח פונה אל עורך דין לשון הרע בקריות בכדי לתכנן את מתווה הגנתו לתביעה אשר הוגשה כנגדו, אזי ראשית על עורך דין לשון הרע בקריות לבחון על פי המבחנים הקבועים בחוק איסור לשון הרע– התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") האם מתקיימים שני פרמטרים הכרחיים, כדלקמן: כי אכן הדברים שנאמרו הם בבחינת לשון הרע (פרמטר ראשון, סעיף 1 לחוק), וכי הדברים שנאמרו פורסמו בהתאם להגדרת הפרסום בחוק (פרמטר שני, סעיף 2 לחוק).
בנוסף לאמור לעיל, על עורך דין לשון הרע בקריות לבדוק בדוק היטב האם מתקיימות ההגנות הקבועות בחוק במקרה הספציפי ובתיק הנדון. על עורך דין לשון הרע בקריות להוביל את התיק המשפטי, תוך תכנון מוקדם ומוקפד של כל מהלך ומהלך בתיק על מנת למקסם את סיכויי הלקוח בתיק תוך מיצוי זכויות מקסימאלי עבור הלקוח.
לחצו כאן וקראו עוד בנושא לשון הרע.

לתחילת דף זה – עורך דין לשון הרע בקריות

עוד תמצאו – לשון הרע בפייסבוק

אולי תרצו לקרוא כתבה שפרסם עו"ד אורגד בוי נט בנושא לשון הרע

אולי יעניין אתכם לקרוא מאמר מעניין בנושא תביעה אזרחית נגררת לפלילים
הבהרות משפטיות-
ראוי לציין כי האמור במאמרנו, מהווה  סקירה כללית בלבד של נושא לשון הרע הסבוך וברי כי  אינו ממצה את מכלול ההיבטים המורכבים בנושא לשון הרע.
לפיכך, אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף כלשהוא לייעוץ משפטי. נוסיף ונציין, כי מאמר זה  לחלוטין אינו מהווה  הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. לכן,  כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.