עורך דין מקרקעין בקריות

עורך דין מקרקעין בקריות / מאת עו"ד חגי אורגד

הרוב המכריע של הציבור הבוגר במדינת ישראל יתקשר לפחות פעם אחת בחייו בעסקת מקרקעין, היינו ברכישת דירה. תפקידו של עורך דין מקרקעין בקריות בעסקת מקרקעין תהא בראשית הדרך לבדוק בדוק היטב את הרישומים הפורמליים הרולוונטיים באשר לדירה אותה מבקש לקוחו לרכוש. לשם כך, על עורך דין מקרקעין בקריות לבדוק את נסח הטאבו (כאשר הדירה רשומה בלשכת רישום המקרקעין-טאבו), או לחילופין לבדוק את אישור הזכויות כאשר רישום נכס המקרקעין או הדירה מתנהל בחברה משכנת, לעיתים ובמקרה המתאים נדרשת גם בדיקה ברשות מקרקעי ישראל.
זיהוי הנכס ושיוכו אל מול הבעלים המתיימרים למכור את הנכס, הינו החוליה הראשונה והחשובה ביותר שעל עורך דין מקרקעין בקריות לבדוק. אי ביצוע בדיקה זאת כלל או לחילופין ביצוע בדיקה זו באופן בלתי מקצועי, עלול להסב לקונה התמים נזק בל ישוער ולעיתים עלול אף למוטט את הקונה התמים ואת משפחותו כלכלית, לא פחות מכך!
כאשר עסקינן במלאכת עריכת חוזי מקרקעין ובכלל זה חוזי דירות, אין כאן מקום לחובבנים, כאן יש לפנות אל עורך דין מקרקעין בקריות אשר יודע היטב לבצע את מלאכתו, בקיא בפרטים, בעל ניסיון וידע בעסקאות מעין אלה, אשר מכיר לעומק את החקיקה והפסיקה בנושא מורכב זה.
לשם המחשת החשיבות בבחירת עורך דין מקרקעין בקריות מקצועי ובעל ניסיון, יצויין המובן מאליו, כי לרוב המכריע של הציבור רכישת נכס מקרקעין היא "עסקת חיים", קרי זוהי העסקה היקרה ביותר שהם יעשו במהלך כל חייהם, לשם כך הם מגייסים את כל משאביהם הכלכליים ואף נוטלים מימון בנקאי בדמות הלוואה (הידועה בכינויה הלוואת המשכנתא).
לאחר חתימת החוזה על עורך דין מקרקעין בקריות לדאוג ראשית בין היתר, כי תירשם הערת אזהרה לטובת הרוכש, על מנת שלא תבוצענה עסקאות נוגדות, קרי על מנת לסכל את האפשרות שהמוכר יימכור את דירתו יותר מפעם אחת בפעולת תרמית. על עורך דין מקרקעין בקריות לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין אודות העסקה כמתחייב על פי החוק, ולהמשיך לטפל בעסקה עד אשר בסופו של יום יושלם רישום הנכס על הרוכש.

לחצו כאן וקראו עוד על עורך דין מקרקעין בקריות.

חזרו לתחילת דף זה – עורך דין מקרקעין בקריות

מאמר בנושא חמישה כללי חובה שחייבים לדעת ברכישת דירה מכונס נכסים

אולי יעניין אתכם לקרוא מאמר מעניין בנושא תביעה אזרחית נגררת לפלילים

הבהרות משפטיות-

יצוין כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא עורך דין מקרקעין בקריות ובחירתו באופן מושכל ונכון.
אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.