התקבלה עתירה מנהלית שהגיש עו"ד אורגד נגד עיריית נשר וראש העיר, לעניין חיובי ארנונה באופן לא שיוויוני

העותרת לקוחת המשרד טענה בעתירתה שהוגשה נגד עיריית נשר ונגד ראש העיר דאז באמצעות עו"ד חגי אורגד, כי עיריית נשר פועלת תוך אפלייה ובאופן לא שיוויוני בגביית ארנונה. בית המשפט המחוזי בחיפה השתכנע וקיבל את טענות עו"ד אורגד במלואן בפוסקו דברים ברורים ונחרצים, כי התנהלות עיריית נשר וראש העיר דאז לעניין חיובי הארנונה אכן איננה שיוויונית ומפלה, תוך חיובם בהוצאות משפט בסכומים ניכרים.