עו"ד אורגד הצליח להביא לקריסת גרסת בנק הפועלים בע"מ

במסגרת הליך משפטי מס' 02-13360-09-0 שניהל בנק הפועלים בע"מ נגד לקוח המשרד, הצליח עו"ד אורגד להביא לקריסת גרסת בנק הפועלים בע"מ. משכך, נדחה ההליך המשפטי לחיוב לקוח המשרד. בנק הפועלים בע"מ אף חוייב לשלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ללקוח המשרד.