עורך דין לענייני ירושה בחיפה

עורך דין ירושות חיפה

ישנו חוק בישראל הנקרא חוק ירושה והוא מסדיר את כל עניין הצוואות הנכתבות ודיני הירושה  היוצאים מחוק זה. חלק מתפקידיו של עורך דין לענייני ירושה הינו כתיבת צוואה לאדם המבקש לערוך צוואתו בפני עורך דין לענייני ירושה בחיפה. המילה צוואה היא למעשה ציווי של אדם על מה יעשה בנכס ובכל רכושו לאחר פטירתו מן העולם. אחד מן הצווים הניתנים לאחר פטירתו של אדם היא צו ירושה שהינו מסמך משפטי בו מצווה הנפטר כאמור מה יעשה ברכושו ולעיתים גם בגופו לאחר מותו. על פי סעיף 18 לחוק ירושה  מותר לאדם לצוות במספר דרכים כיצד ירצה לכתוב את צוואתו. עורך הדין ונוטריון חגי אורגד הינו משרד עורכי הדין העוסק בתחום דיני ירושה, צוואות, הגשת בקשות למתן צו ירושה וצו קיום צוואה, עיזבונות ועוד.

כיצד ניתן להסתייע עם עורך דין לענייני ירושה בחיפה

לא תמיד אדם בוחר לכתוב צוואה, וגם כשאדם כותב את צוואתו אומנם יכול הדבר לעבור על מי מנוחות מצד בני המשפחה, אך לא תמיד כך הדבר, ולא דבר נדיר הוא למצוא בני משפחה, מסתכסכים ביניהם על ענייני ירושות וצוואות. משום כך חשוב מאד כי אדם יערוך צוואתו. אך גם כאשר אדם ערך צוואה בעזרת עורך דין לדיני ירושה ובכל זאת מתעוררות מחלוקות בין בני המשפחה, ידע עורך דין לענייני ירושה בחיפה כיצד לפעול בסוגיות המשפטיות המתעוררות לכל האמור בנושא זה. כיצד עוד ניתן להסתייע עם עורך דין לענייני ירושה בחיפה, הינה לפניכם:

  • כאמור מטרתו של חוק הירושה היא להסדיר עוד בחייו של אדם את כל ענייני הירושות הצוואות והעיזבונות של אדם טרם לכתו. חוק הירושות נותן מענה לכל עניינים אלו
  • עוד קובע חוק הירושה משנת- 1965 לגבי היורשים. החוק קובע מי הם יורשיו של אדם וכן לגבי סדר העדיפויות באשר לחלוקת הירושה בין היורשים
  • יכול אדם לערוך צוואתו בכל דרך שיחפוץ בין אם צוואה הנכתבת בכתב ידו או צוואה בפני עדים וכן דרכים נוספות שהן על פי חוק. תפקידו של עורך דין לענייני ירושה בחיפה היא לערוך צוואתו של אדם בדרך השפה המשפטית

סיכום דבר

אם ברצונכם לערוך צוואה או אם אתם מצויים כרגע בסוגיה משפטית הנוגעת לחוק ירושה, אתם צרכים להסתייע בשרותיו של עורך דין העוסק בכל אותן סוגיות משפטיות הנוגעות לעניין צוואות ירושות עיזבונות ועוד. עורך דין לענייני ירושה בחיפה, עורך הדין ונוטריון אורגד, הינו בקיא בכל האמור וישמח לטפל גם בעניינכם.

האם הנכם יורשים המבקשים להפעיל צוואתו של בן משפחה או שהנכם מבקשים לערוך צוואה מול עורך דין ירושות בחיפה? חוק הירושה משנת- 1965 הינו חוק הבא להסדיר את כל אותם ענייני ירושות, צוואות, עיזבונות של אדם עוד בחייו וכן לאחר לכתו אל בית עולמו. תפקידו של עורך דין ירושות בחיפה הינו לעזור לכל הנוגעים בדבר בין אם זה האדם כותב הצוואה ובין אם אלו יורשיו של אדם, להביא בסופו של יום לידי מימוש את צוואתו של אדם, הלא היא משאלתו האחרונה, כדין. לשם כך עליכם להסתייע עם עורך דין ירושות בחיפה עורך דין ונוטריון חגי אורגד המתמחה בכל תחום דיני ירושה והסוגיות השונות כגון – צו קיום צוואה, צוואה נוטריונית, צוואה הדדית ועוד.

כל מה שחשוב לדעת על עורך דין ירושות בחיפה

כאשר אדם מחליט לכתוב צוואה בכדי להסדיר את כל ענייני רכושו לאחר לכתו, הוא יכול לעשות זאת במספר דרכים עליהם נפרט מיד בהמשך שורות מאמר אלו. אך יחד עם זאת אין זה נדיר לומר כי גם לאחר שאדם כותב את צוואתו ומצווה באופן ברור למי הוא מוריש את רכושו ומה הוא מוריש ליורשיו החוקיים, עולות סוגיות שונות המבקשות להתנגד לקיום הצוואה בגין סיבות שונות כגון טעות סופר בצוואה. אך מהן הדרכים בהם יכול אדם לבחור לכתוב את צוואתו, הינה כמה מהן:

  • הדרך הראשונה בה יכול אדם לצוות מה יקרה עם כל נכסיו לאחר לכתו ולמי להוריש מה, היא באמצעות מסמך אותו כותב המצווה בכתב ידו וחתום בכתב ידו עם תאריך. לכאורה ניתן לכתוב צוואה כזו , אך היא לא מנוסחת משפטית ועל כן ניתן יהיה בקלות לפסול צוואה שכזו
  • צוואה עם עדים, הינה צוואה הנערכת במשרדו של עורך דין בידי 2 עדים. היא מסוג הצוואות הנפוצות הקיימות. והיא עונה על כל הדרישות המשפטיות בעריכת מסמך צוואה זה
  • ניתן לערוך צוואה גם בעל פה, זאת על פי סעיף 22 לחוק הירושה , נערך פרוטוקול זה בידי שופט, רשם או נוטריון, מאשרים כי אכן הצוואה נערכה בפניהם, והיא צוואה תקפה לכל דבר ועניין כחוק

סיכום דבר

אם ברצונכם לכתוב צוואה, עליכם לעשות זאת בדרך משפטית ועל ידי עורך דין ירושות בחיפה. צוואה הנערכת שלא על פי הכללים המקובלים או גם כאשר אדם כותב צוואתו בכתב ידו, עדיין עלולה היא להיפסל משום שאיננה נכתבה בשפה המשפטית המקובלת. משרדו של עורך הדין חגי אורגד ישמח לסייע לכם בכל הנוגע לנושא עריכת צוואות, ירושות ועיזבונות  וכן סוגיות נוספות העולות מתוך חוק הירושה. מוזמנים להיכנס לאתר ולקבוע פגישת ייעוץ.

עורך דין ירושה בחיפה

מטרתו של חוק הירושה הינו לקבוע ולהסדיר ענייניו של אדם לאחר לכתו לבית עולמו. כמו כן קובע החוק מי הם יורשיו החוקיים של אדם, ומהם סדרי העדיפויות הניתנות בין היורשים. אם הנכם מעוניינים לערוך צוואה, תוכלו לעשות זאת בעזרת עורך דין ירושה בחיפה , עורך הדין ונוטריון חגי אורגד, משרדו של עורך הדין חגי אורגד מתמחה בכל הסוגיות העולות בתחום זה של צוואות, ירושות, עיזבונות ועוד.

כיצד להסתייע עם עורך דין ירושה בחיפה

כל הנוגע לחוק הירושה, יש בידו של שר המשפטים להתקין תקנות הנוגעות לחוק הירושה והאופן בו יש לכתוב צוואה, כיצד להגיש את הבקשה לרשם הירושה ועוד. עוד מתייחס החוק גם לצוואה שנערכה מעבר לים וכיצד על בית המשפט להתייחס אל צוואה זו. אך יש כמה נקודות שחשוב לדעת כיצד להסתייע עם עורך דין ירושה בחיפה:

  • לא פעם כאשר אדם עוזב אל בית עולמו עלולות להתעורר הסתייגויות על ידי בני משפחה באשר לקיום הצוואה אותה האדם הותיר. כאשר צו קיום צוואה מאפשר ליורשים להביע את התנגדותם בדרך של התנגדות לצוואה. זהו הליך מקובל ולגיטימי הקורה תדיר
  • במסגרת הליך זה של התנגדות לצוואה יכולות לעלות של טענות של היורשים כגון כתיבת צוואתו של אדם נעשתה תוך כדי כפייה ושלא מרצונו האמיתי של אדם, עוד סיבה להתנגדות לצוואה היא כאשר ישנה טעות סופר בצוואה שיכולה להביא עד לידי סתירות שנכתבו במסגרת צוואה
  • אם ישנה צוואה המוגדרת כצוואה לא חוקית, תבוטל לאלתר צוואה זו על פי סעף 34 לחוק הירושה המוגדרת בחוק כלא פחות מעבירה פלילית. צוואה לא חוקית מוגדרת ככזו כאשר הנאמר בה אינו חוקי, אינו מוסרי ולא ניתן לביצוע.

סיכום דבר

ככל האמור בעניין סוגיות שונות הנוגעות לחוק דיני ירושה, יש לא פעם כי מתעוררות מחלוקות העלולות להביא עד לכדי סכסוכים משפחתיים, גם כאשר אדם כותב את צוואתו. כאשר במסגרת צו קיום צוואה ניתן להביע התנגדות לצוואה על ידי יורשים פוטנציאלים. תפקידו של עורך דין ירושה בחיפה הינו לנתב את דרך היורשים אל מקום בו  יאפשרו לבצע את רצונו של אדם על ידי קיום צוואתו, זאת אם לא הוכח אחרת כגון שצוואת האדם נכתבה שלא מרצונו החופשי או אם התגלו בה סתירות הנובעות מטעות סופר  או צוואה המוגדרת כלא חוקית. לשם כך רצוי מאד להסתייע בעזרתו של עורך דין ירושה בחיפה, עורך דין ונוטריון חגי אורגד המטפל בכל האמור לעיל. הנכם מוזמנים להיכנס אל אתר עורך הדין והנוטריון חגי אורגד ולקבוע פגישת יעוץ.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם