אישור נוטריוני להסכם ממון

אישור נוטריוני להסכם ממון / מאת עו"ד ונוטריון חגי אורגד

 1. אישור נוטריוני להסכם ממון נדרש במקרים בהם בני זוג אשר עומדים בפני הליך נישואין מבקשים למעשה כי במקרה של גירושין או פירוד בדרך אחרת, יקבעו מנגנונים לחלוקת הרכוש על פי ההסכמות שאלה יגיעו אליהן במסגרת אישור נוטריוני להסכם ממון זאת במובחן מהמנגנון הקבוע בחוק יחסי ממון, תשל"ג- 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון").
 2. נסביר, בחוק יחסי ממון נקבע העיקרון כי ככלל הרכוש המשותף שנצבר במאמצים משותפים יחולק מחצה על מחצה בעת גירושין או פירוד, כך למשל, ברוב המכריע של המקרים זכויות פנסיוניות אשר נצברו במהלך החיים המשותפים על שם אחד מבני הזוג, הרי שאלה שייכות כעיקרון בשיעור מחצית לבן הזוג האחר.
 3. כן כן גם אם זה נראה לכם לא הוגן הרי זהו הדין על אף שהאישה או האיש עובדים קשה לפרנסת הבית מצאת החמה ועד שעות הערב המאוחר, ואילו הצד שכנגד האיש או האישה עובדים פחות או לא עובדים כלל, הרי במקרה פירוד כאשר אין בנמצא אישור נוטריוני להסכם ממון המנגנון אשר יחול הינו מנגנון חלוקתי על בסיס מחצה על מחצה.
 4. חשוב שנבין כי אישור נוטריוני להסכם ממון יכול להינתן על ידי נוטריון רק טרם הנישואין מכח סעיף 2 (ג1) לחוק יחסי ממון. יאמר מייד כי הסכם ממון שניתן לאחר הנישואין יש בכוחו של הנוטריון להוביל לאישורו באמצעות דיון אשר יתקיים הן בבית משפט לענייני משפחה והן בבית הדין הדתי, עניין זה כמובן מצריך דיון משותף של הנוטריון ועורך דינם של שני הצדדים וכן בנוכחות הצדדים עצמם.
 5. כאשר נוטריון מוציא תחת ידו אישור נוטריוני להסכם ממון הינו למעשה נכנס בנעלי בית המשפט, הן לעניין אישור נוטריוני להסכם ממון והן לעניין כך שהנוטריון חייב לוודא כי הצדדים להסכם הממון אשר ניצבים לפניו ערכו את הסכם הממון מתוך רצון טוב וחופשי והבינו את מלוא המשמעויות נשוא הסכם הממון.
 6. לפיכך, אנו מבינים כי נוטריון אשר עושה מלאכתו נאמנה, ברצינות, ביסודיות ובאחריות משפטית, לא ייתן אישור נוטריוני להסכם ממון כלאחר יד, אלא לאחר בחינתו המדוקדקת של סעיפי הסכם הממון וכן יינתן אישור נוטריוני להסכם ממון לאחר שהנוטריון דואג לוודא את דבר רצונם החופשי של הצדדים, וכן את הבנתם מלוא המשמעויות והתוצאות המשפטיות והכלכליות של חתימה על הסכם ממון.
 7. כך מבלי התערבות של בית המשפט כלל ועיקר, בכוחו של הנוטריון לאשר את הסכם הממון במסגרת אישור נוטריוני להסכם ממון בכפוף לאמור לעיל.
 8. שימו לב כי אישור נוטריוני להסכם ממון הינו משנה מציאות ואף את החיים עצמם באופן חד וברור ומוביל את הצדדים למציאות אותה הם רצו ליצור כאשר הם ערכו את הסכם הממון אשר ניתן לו אישור נוטריוני להסכם ממון וכאשר אלה צפו פני עתיד.

  הדברים אינם מופרזים כלל ועיקר, שכן אם החליטו בני הזוג עת ניתן אישור נוטריוני להסכם ממון כי העסק או החברה או המכונית או הזכויות בחשבון הבנק יהיו שייכים לאישה בלבד, יהיה מנוע האיש מלטעון כי זכויות אלה שייכות לו חרף כך שעניין זה מצוין מפורשות בהסכם ממון אשר ניתן לו אישור נוטריוני להסכם ממון .
 9. ליתר דיוק, האיש יוכל לטעון טענות כאלה ואחרות אולם סיכוייהן קלושים והאישה ככל הנראה תהא מוגנת בשל עריכת הסכם ממון אשר ניתן לו אישור נוטריוני להסכם ממון
 10. לסיכום, חשוב שנבין כי בפעולה משפטית נכונה אשר נעשית באופן נבון ויעיל על פי כל דין ובהתאם להוראות חוק יחסי ממון וכאשר ניתן אישור נוטריוני להסכם ממון הרי שעניין זה מגן על הצדדים, שומר על ממונם ומונע מהם התרסקות כלכלית בשעתם הקשה, קרי, בשעת פירוד או גירושין.
 11. משרדינו עורך מזה זמן רב הסכמי ממון תוך מתן אישור נוטריוני להסכם ממון על פי החוק ובהקפדה על זיהוי צרכיו של כל לקוח ולקוח וכן תוך ירידה לפרטים ודקדוק בעניין האינטרסים והצרכים של כל לקוח ולקוח, תוך מתן אישור נוטריוני להסכם ממון בהתאם לדין, כך שבבוא העת כאשר יתעורר הצורך "להפעיל" את הסכם הממון, אזי הסכם הממון יתן מענה הולם וברור ויגן בתוך כך על הצדדים מפני קטסטרופה כלכלית אשר עלולה להתרגש עליהם בהיעדר הסכם ממון או בהיעדר הסכם ממון אשר נעשה באופן חובבני או שלא אושר כדין וללא אישור נוטריוני להסכם ממון .
 12. מילת סיום בנימה אישית, לעיתים קיימת מבוכה סביב רצון אחד מהצדדים לערוך הסכם ממון והקושי שלו לרתום את הצד שכנגד להשתתף בעריכת הסכם הממון, שהרי ברור כי "לטנגו הזה צריך שניים", יאמר כאן מתוך ניסיון רב שנים כי לא רק שאינכם צריכים להתבייש לערוך הסכם ממון ולומר זאת באופן חד וברור לצד השני, אלא עליכם (וכן על הצד השני) להבין כי הסכם ממון נוטע במערכת היחסים הזוגית יציבות וודאות ומחזק את הקשר הזוגי.

סיכום–

אכן עניין אישור נוטריוני להסכם ממון הינו עניין סבוך ורווי פרטים ומכשולים. בהינתן מצב זה, הרי שכאן בהחלט זה לא המקום "לקיצורי דרך", שכן קיצורי דרך עלולים להביא את הצד "המקצר" לאבדון. הסיבות לכך הן ברורות ופשוטות כאחד, שהרי נזקים כלכליים רבים עלולים להיגרם למי מהצדדים בעניין אישור נוטריוני להסכם ממון הנעשה באופן לא מקצועי ולא רציני, הנזקים עלולים להיות עצומים אשר להם השלכות קשות ביותר.

אין משמעות הדבר כי יש להימנע מעריכת אישור נוטריוני להסכם ממון כאשר נחוץ הדבר, אלא יש לעשות זאת באופן מקצועי- משפטי, זהיר ונכון. הדבר דומה בדיוק נמרץ לנהיגה במכונית, שימוש מושכל ונבון יוביל אותנו ליעד- מחוז חפצינו בשלום ובבטחה, ואילו שימוש רשלני ולא זהיר במכונית יוביל אותנו לתאונה מחרידה אשר תוצאותיה ברורות, אינן רצויות ומיותר לפרטן. כאשר עסקינן בנושא כה רגיש כגון אישור נוטריוני להסכם ממון יש להקפיד הקפד היטב על מכלול הפרטים וביצוע משפטי ומקצועי לעניין הליך אישור נוטריוני להסכם ממון לכן ישנה חשיבות עליונה לכך שיערך אישור נוטריוני להסכם ממון על ידי נוטריון מקצועי שהוסמך לכך ועוסק בתחום אישור נוטריוני להסכם ממון שנים רבות ובעל ניסיון רב בתחום.

הנוטריון אורגד חגי הינו עורך דין ונוטריון ותיק מאוד ומנוסה בענייני אישור נוטריוני להסכם ממון.

הבהרות משפטיות–

תנאי לקריאת מאמר זה הינו הסכמה לתוכן ההבהרות המשפטיות המופיעות באתר משרד עורכי דין ונוטריון חגי אורגד וכן אלה המצויות מטה.

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל בנושא אישור נוטריוני להסכם ממון אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא אישור נוטריוני להסכם ממון ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים הסבוכים אשר רלוונטיים לעניין אישור נוטריוני להסכם ממון .

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי בכלל ובנושא אישור נוטריוני להסכם ממון בפרט. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או צעדים ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת עסקינן בעניין אישור נוטריוני להסכם ממון יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין ונוטריון מנוסה המומחה בתחום אישור נוטריוני להסכם ממון והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תבוצע באופן משפטי-מקצועי, נכון ונבון.

אודות כותב המאמר–

כותב המאמר הינו עורך הדין ונוטריון חגי אורגד, אשר מצוי ובקיא בתחום אישור נוטריוני להסכם ממון ומעורה בפרטים מזה שנים רבות. עורך הדין והנוטריון חגי אורגד הינו בעל תואר L.L.B במשפטים, אשר לפני שנים רבות מאוד סיים את לימודיו המשפטיים-האקדמיים בהצטיינות יתרה והוסמך כעורך דין וכנוטריון.

עורך הדין והנוטריון חגי אורגד, מלווה ומטפל מזה שנים רבות מקרים מורכבים ביותר העוסקים בתחומי משפט: אישור נוטריוני להסכם ממון ללא פשרות, בהצלחה ובכישרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

קראו מאמר בעניין זהירות, צו למניעת הטרדה מאיימת לפניך

זהירות, צו למניעת הטרדה מאיימת לפניך

לשון הרע בפייסבוק ועוד..

פירוק שיתוף במקרקעין- הדברים החשובים שלא ידעתם

פירוק שיתוף בדירה

עו"ד בקריות

השבת גביית ארנונה בניגוד לדין/ מאת עו"ד ונוטריון חגי אורגד

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם