הוגשה נגדך תביעת לשון הרע? דע את זכויותיך! מאת עו"ד חגי אורגד

תביעות לשון הרע הפכו במרוצת השנים לתביעות פופולאריות אשר מוגשות לבתי המשפט חדשות לבקרים. לעיתים תביעת לשון הרע מוגשת לבית המשפט כאשר זו משוללת יסוד, וכבר מקריאה ראשונית של תביעת לשון הרע ניתן בנקל להבחין כי לא צמחה עילת תביעה וכי התביעה שלפנינו הנה כושלת והוגשה בשיטת "נסה את מזלך".

אולם, שיטת "נסה את מזלך" עלולה להוביל למזל רע מאוד, היות ועת נדרש בית משפט לבחון עילת תביעה בעניין תביעת לשון הרע עליו לבדוק את המבחנים הקיימים בחוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), וכן לבחון את הפסיקה וההלכות המחייבות בבדיקת היסודות בעניין תביעת לשון הרע.

כך למשל, על בית המשפט לבדוק בראשית הדרך האם האמירה אשר נאמרה אכן מהווה השפלה וביזוי של אותו אדם עליו נאמרו הדברים, שכן לא כל אמירה אכן מהווה לשון הרע אף אם אדם נעלב או נפגע ממנה, שכן המבחן הינו מבחן אובייקטיבי, כלומר כיצד האדם הסביר מן היישוב היה תופס את אותה אמירה באותה סיטואציה כלפי אותו אדם, ראו לעניין זה ע"א 334/89 מיכאלי נ' אלמוג.

בנוסף, על בית המשפט בעניין תביעת לשון הרע לבחון האם מתקיים מימד הפרסום בעניין תביעת לשון הרע אשר מונחת בפניו, כלומר אף אם האמירה מהווה השפלה וביזוי של אותו אדם עליו היא נאמרה ואף אם אין מחלוקת שמדובר בהשפלה וביזוי ובאמירות פוגעניות, הרי שעל מנת שתצמח עילת תביעה חובה שיתקיים אף מימד הפרסום, קרי שהאמירה תושמע לאוזני אדם נוסף זולת הנפגע עצמו.

חשוב שנבין כי הגשת תביעת לשון הרע הפכה פופולארית, היות והיא לעיתים נתפסת בעיניי הציבור באופן שגוי, ככלי קל וזמין על מנת לגרוף כספים מאדם אשר ספק אם אכן אמירותיו מהוות פגיעה והשפלה וספק רב האם צמחה עילת תביעה בעניין הנדון.

בואו ניקח דוגמא של אדם אשר משתלח באנשים רבים ברשתות החברתיות כגון בפייסבוק, וכמענה לכך הוא סופג תגובות אשר הן חריפות ואולי אף גרמו לפגיעה בו. ככל והאמירות אשר נאמרו עליו מהוות תגובה לדבריו וכן הינן דברי אמת, או אז נראה כי במקרה זה יהיה קשה עד בלתי אפשרי מבחינתו לבסס תביעת לשון הרע בסיטואציה המתוארת.

כאשר אדם אשר טוען כי נאמרה כלפיו אמירת לשון הרע אך הוא זה אשר נהג בחוסר תום לב ואף "הזמין" את האמירות כנגדו, במקרים אלה הרי שעל בית המשפט לבחון במסגרת תביעת לשון הרע את המכלול כולו ולא להוציא דברים מהקשרם.

אם הוגשה נגדכם תביעת לשון הרע, עליכם לדעת כי ניתן גם ניתן בנסיבות רבות לספק לכם הגנה משפטית טובה וראויה, שכן קבלת תביעת לשון הרע אינה סוף פסוק, אלא לא יותר מתחילתו. קיימות הגנות רבות במסגרת החוק וכן במסגרת הפסיקתית, ובמקרים רבים מאוד משרדנו הצליח להביא את הלקוח לתוצאות יוצאות מן הכלל.

ברור שכל מקרה יש לבחון לגופו וכן יש להתאים את ההגנה המשפטית הנכונה ביותר והמדויקת ביותר  לכל לקוח ולקוח.

משרדנו נתקל פעמים רבות בעניין תביעות לשון הרע שהוגשו כנגד לקוחות המשרד, כאשר בסופו של יום הצלחנו להפוך את הקערה על פיה כך שעניין תביעת לשון הרע נדחה וכי התובע חויב בהוצאות  משפט בסכומים ניכרים לטובת לקוח המשרד.

נאמר יותר מזה, הרי במקרים רבים אף הוגשה על ידינו תביעה שכנגד והתובע אשר הגיש נגד לקוח המשרד תביעת לשון הרע חוייב הוא לשלם ללקוח שלנו ולא הפוך.

שגויה ההנחה הרווחת בקרב הציבור לפיה "כבמטה קסם" כל אמירה אשר אדם נעלב ממנה תוביל לפיצוי בסכומים גדולים או לפיצוי בכלל. לא כך הדבר, שכן כל תביעת לשון הרע נבחנת במבחנים שצוינו לעיל וכן במבחני הפסיקה, זאת בראי ההלכות המחייבות אשר קבע בית המשפט העליון בעניין תביעת לשון הרע וכי הגנה משפטית רצינית וטובה בהחלט עשויה לעשות את ההבדל בין כשלון להצלחה.

 הבהרות משפטיות –

יצוין כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא התגוננות מפני תביעת לשון הרע. כל הקורא מאמר זה מביע הסכמתו לתנאי השימוש באתר משרד עו"ד חגי אורגד.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים בעניין תביעת לשון הרע או בעניין אחר. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם