הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה

הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה / מאת עו"ד ונוטריון חגי אורגד

  1. הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה הינה העילה המרכזית בעטיה מופר חוזה על ידי משכיר הדירה, כאשר לעיתים ליקויים בדירה מהווים עילה מוצדקת למתן הודעת ביטול בגין החוזה מטעם שוכר הדירה.
  2. הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה יש לטפל בה בהגשת תובענה מטעם המשכיר באם אכן מדובר בהפרה והעילה לביטול חוזה או חילול המחאות מצד השוכר אינה מוצדקת, שכן יש לבחון בחון היטב כל מקרה לגופו, האם אכן הליקויים בדירה הנם בבחינת הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה , שכן יש לבחון האם מדובר בליקויים משמעותיים או שמא בליקויים בעלי משמעות נמוכה.
  3. חובתו של בעל דירה לספק לשוכר דירה ראויה למגורי אדם זאת בלי קשר להצדקה או אי הצדקה בדבר הודעת ביטול בגין החוזה או הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה , שכן חובה זו קבועה בחקיקה, ראו לעניין זה סעיפים 7, 8 ו- 9 לחוק השכירות והשאילה, תשל"א- 1971 (להלן: "החוק").
  4. החובה הקבועה בחוק כאמור לעיל הינה חובה ברורה וחד משמעית ואף חובה קוגנטית למחצה, שכן ישנו קושי להתנות על חובה זו.
  5. חשוב שנבין כי במסגרת חוזה שכירות היחסים החוזיים בין הצדדים הינם כי על בעל הדירה לספק קורת גג ראויה בעיקר ואילו על השוכר לשלם את תשלומיו כסדרם בעיקר. ליקויים בדירה המגיעים לכדי הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה עלולים להוות הפרה מצד בעל הדירה – המשכיר בדבר התחייבויותיו הבסיסיות ביותר.
  6. ברור לנו שלא נוכל לחייב שוכר דירה להתגורר בדירה אשר סובלת מליקויים חמורים ובעלי משמעות גבוהה מבלי לחייב את המשכיר- בעל הדירה לתקנם, שכן הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה יכולה להיות במקרים מסוימים הפרה לכאורית בלבד, שכן בבירור משפטי שיערך בבית המשפט ייתכן והתוצאה המשפטית תהא כי הודעת הביטול בדבר חוזה השכירות הייתה מוצדקת וכי המשכיר למעשה לוקה בכך שהלה נכנס למצב משפטי בעטיו ישנה הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה מצד המשכיר היות והלה אילץ את השוכר- הדייר להתגורר בדירה הסובלת מליקויים חמורים ומכאן שהמשכיר- הבעלים מפר את החוזה הפרה יסודית.
  7. במקרה כזה ייתכן מאוד שבית המשפט יטיל סנקציות משפטיות / כספיות בגין הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה אשר יושתו על המשכיר כאשר הסכומים עלולים להיות גבוהים וניכרים.
  8. ברור לכולנו כי יש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו ועובדותיו.

סיכום–

אכן עניין הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה הינו עניין סבוך ורווי פרטים ומכשולים. בהינתן מצב זה, הרי שכאן בהחלט זה לא המקום "לקיצורי דרך", שכן קיצורי דרך עלולים להביא את הצד "המקצר" לאבדון. הסיבות לכך הן ברורות ופשוטות כאחד, שהרי נזקים כלכליים עלולים להיגרם למי מהצדדים בעניין הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה בטיפול משפטי לא מקצועי ולא רציני, הנזקים עלולים להיות עצומים אשר להם השלכות קשות ביותר.

אין משמעות הדבר כי יש להימנע מעריכת חוזים או מביטולם כאשר נכון הדבר אלא יש לעשות זאת באופן מקצועי- משפטי, זהיר ונכון. הדבר דומה בדיוק נמרץ לנהיגה במכונית, שימוש מושכל ונבון יוביל אותנו ליעד- מחוז חפצינו בשלום ובבטחה, ואילו שימוש רשלני ולא זהיר במכונית יוביל אותנו לתאונה מחרידה אשר תוצאותיה ברורות, אינן רצויות ומיותר לפרטן. כאשר עסקינן בנושא כה רגיש כגון הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה יש להקפיד הקפד היטב על מכלול הפרטים ובחינה משפטית ומקצועית לעניין הליך הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה לכן ישנה חשיבות עליונה לכך שיערך חוזה שכירות על ידי עורך דין מקצועי שהוסמך לכך ועוסק בתחום המקרקעין והחוזים ובעל ניסיון רב בתחום, כאשר כבר בעת כריתת החוזה ייתן מענה הולם לליקויים אשר עלולים לצוץ בדירה וכן יבנה מנגנונים נכונים משפטית בגין הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה .

עורך הדין אורגד חגי הינו עורך דין ונוטריון ותיק מאוד ומנוסה בענייני מקרקעין וחוזים לרבות בעניין הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה .

הבהרות משפטיות–

תנאי לקריאת מאמר זה הינו הסכמה לתוכן ההבהרות המשפטיות המופיעות באתר משרד עורכי דין ונוטריון חגי אורגד וכן אלה המצויות מטה.

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל בנושא הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים הסבוכים אשר רלוונטיים לעניין הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה .

אין לראות בתוכן המאמר בעניין הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי בכלל ובפרט בנושא הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה . כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או צעדים ו/או הליכים כאלה ואחרים אף בנושא הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה . כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר בנושא הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה .

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת עסקינן בעניין הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין מנוסה המומחה בתחום המקרקעין והחוזים והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תבוצע באופן משפטי-מקצועי, נכון ונבון.

אודות כותב המאמר-

כותב המאמר הינו עורך הדין ונוטריון חגי אורגד, אשר מצוי ובקיא בתחום דיני המקרקעין והחוזים ומעורה בפרטים מזה שנים רבות. עורך הדין ונוטריון חגי אורגד הינו בעל תואר LL.B במשפטים, אשר לפני שנים רבות סיים את לימודיו האקדמיים בהצטיינות יתרה והוסמך כעורך דין וכנוטריון.

עורך הדין והנוטריון חגי אורגד, מלווה ומטפל מזה שנים רבות תיקים מורכבים ביותר העוסקים בתחומי משפט: מקרקעין, חוזים, הפרת חוזים, הפרת חוזה שכירות עקב ליקויים בדירה ללא פשרות, בהצלחה ובכשרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם