חוזה מכר דירה – הנקודות שלא סיפרו לכם

חוזה מכר דירה

חוזה מכר דירה הינו ברוב המכריע של המקרים החוזה היקר והמשמעותי ביותר שאדם יעשה במהלך חייו. משכך הם פני הדברים, מן הראוי לעשות "שיעורי בית" טרם חותמים על חוזה מכר דירה.

הדברים האמורים כאן בנושא חוזה מכר דירה, הינם רלוונטיים כלפי צד לחוזה מכר דירה בכובעו כרוכש, וכן הדברים האמורים כאן בנושא חוזה מכר דירה רלוונטיים כלפי צד לחוזה דירה בכובעו כמוכר.

נכון הדבר כי עת עורכים חוזה מכר דירה, אזי את מרבית הסיכון נוטל הרוכש על כתפיו, הרי כלל הזהב מקדמת דנא הינו "יזהר הקונה (ברם, כפי שנראה להלן, גם המוכר נוטל סיכונים לא מעטים). מבחינת הרוכש כצד לכל חוזה מכר דירה, ישנה חשיבות עליונה לבדוק את מערך הזכויות והחובות בנכס, האם קיימים שעבודים, עיקולים, צווי כינוס נכסים, צווי הריסה, זכויות צד ג' והיד עוד נטויה… על הרוכש להיזהר מחתימה על זכרון דברים טרם עריכת חוזה מכר דירה, משום שחתימה על זכרון דברים הינה מחייבת על פי רוב את הצדדים לו, ועונה על דרישת הכתב כמתחייב בסעיף 8 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969. לפיכך, מומלץ שלא לחתום על זכרון דברים טרם החתימה על חוזה מכר דירה כקדימון (פרומו) לכל חוזה מכר דירה. אחת הסיבות לכך, היא שברוב המכריע של המקרים, מטבע הדברים מערך הזכויות והחובות בנכס לא נבדק באופן יסודי ומקצועי עת חותמים על זכרון דברים.

עת עורכים חוזה מכר דירה, גם למוכר ישנן סכנות בהיותו צד לכל חוזה מכר דירה, אחת הסכנות מתבטאת באופן המימון של הרוכש. היינו, כמה כסף מביא הרוכש "מהבית" קרי , מהו המימון אותו מביא הרוכש כהון עצמי מחד, ומאידך בכל חוזה מכר דירה חשוב לבדוק מהו המימון הבנקאי (הלוואת משכנתא) אותו נוטל הרוכש. אז למה זה חשוב?? זה חשוב משום שבעסקאות חוזה מכר דירה מדובר על פי רוב בעסקאות שרשרת, קרי המוכר בכובעו ככזה בהסכם מכר הדירה יהא קונה בחוזה מכר דירה אחר, ולפיכך אי יכולת תשלום של הרוכש מהונו העצמי או לחילופין סירוב הבנק ליתן לרוכש מימון בנקאי (הלוואת משכנתא) כדי שיעמוד בהתחייבויותיו נשוא חוזה מכר דירה עלולים לגרום לסיכול החוזה ולהפרתו בידי הקונה, דבר אשר במרבית עסקאות חוזה מכר דירה יש להן השלכה ישירה על העסקה שעושה המוכר "שמחליף" את דירתו,  קרי בעסקת הקנייה שלו, הסיבה לכך הינה נהירה שכן המוכר יתקשה או לא יוכל לעמוד בתשלומי חוזה הקנייה של הדירה "השניה" שהוא עצמו רוכש, היות והוא מסתמך על כספי הקונה.

 עסקת שרשרת כבר אמרנו??

אשר על כן, חובה שכל חוזה מכר דירה יערך באופן  נכון ומקצועי על ידי עורך דין בעל ניסיון וידע רב, אשר בקיא בסוגיות המורכבות בעניין זה  על כל רבדיהן,  על מנת שעורך הדין שעורך ומטפל בנושא חוזה מכר דירה, יוביל את הצדדים לעסקה לחוף מבטחים ולתוצאות הראויות והרצויות, כאשר הצדדים שניהם מוגנים והזכויות שלהם נשמרות בקפידה, כאן בהחלט אין מקום לחובבנים.

הבהרות משפטיות –

חשוב לציין כי האמור במאמר זה מעלה, מהווה סקירה כללית בלבד של נושא חוזה מכר דירה המורכב ורווי הפרטים ובוודאי אינו ממצה סוגיה סבוכה ומורכבת זו.

אשר על כן, אין לראות בתוכן המופיע במאמר או בתוכן שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, שכן התוכן המופיע בו והתוכן שאינו מופיע בו אינו בא להוות תחליף לייעוץ משפטי. משכך, ברי כי מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי בשום מקרה לא באופן עקיף ולא באופן  ישיר לכל פעולה ו/או לאי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם