חשוב שתדעו, התנגדות לצוואה – מאת עו"ד חגי אורגד

באשר לכל אדם אשר הגיע לסוף ימיו נראה כי תתעורר השאלה לגבי עזבונו (היינו הרכוש אשר הותיר לאחר מותו), האם יהא על יורשיו להגיש בקשה למתן צו ירושה או לחילופין להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה?

בקשה למתן צו ירושה אשר מוגשת על פי חוק הירושה- תשכ"א 1965 (להלן: "חוק הירושה") תוגש במידה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה.

אולם, כאשר המנוח הותיר צוואה אשר הינה כשרה על פי הדין, או אז יורשי המנוח יגישו בקשת  צו קיום צוואה שהרי הוראות הצוואה גוברות על הוראות הירושה על פי הדין.

יודגש, אין משמעות הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה כי אכן הצוואה תכובד ככתבה וכלשונה. ברור לכולנו כי הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה הינה השלב הראשון על מנת להביא בסופו של יום לקיום הוראות הצוואה, זאת על מנת להגשים את רצון המצווה.

כולנו מבינים כי על בקשה למתן  צו קיום צוואה (אשר מוגשת במשרדי הרשם לענייני ירושה בליווי עו"ד העוסק בתחום מורכב ורגיש זה) להיות הליך המתבצע בשקיפות מלאה, כאשר עצם הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה ידועה לכולי עלמא (היינו דבר הגשת בקשה למתן צו קיום הצוואה ידועה לציבור בכללותו).

המטרה אשר עומדת בדרישת השקיפות אשר נדרשת מאיתנו עת אנו מגישים בקשה למתן צו קיום צוואה הינה מתן האפשרות ליורשים פוטנציאליים אחרים להביע את התנגדותם למתן צו קיום צוואה במסגרת התנגדות לצוואה.

נסביר, טלו מקרה במסגרתו אב המשפחה אוים על ידי אחד מילדיו, עת היה אב המשפחה על ערש דווי שעות ספורות טרם מותו, ולאור איומי ביתו הוא כתב מן הסתם הוראות צוואתיות במסגרת הצוואה אשר משמעותן כי הבת המאיימת תזכה בשלמות במלוא עיזבון האב. ברור לכולנו שבמקרה קיצוני זה (הגם שהיו דברים מעולם!) אין לקיים את הצוואה, היות וזו ניתנה בניגוד להוראות חוק הירושה שכן הוראות הצוואה אינן מבטאות את רצונו החופשי של המצווה, שכן אלה נכתבו שלא כדין בעקבות איומים שהשמיעה הבת באוזני אביה כאשר הלה לא יכול היה להתרעם או להתנגד לאיומי ביתו.

משכך, התנגדות לצוואה במקרה המתואר לעיל הינה הכרחית וחשובה על מנת שרצון האב- המוריש ימומש ולא יעשה מחטף על ידי צוואה שניתנה תוך כדי כפיה ואיומים ובכך יעוות רצון המצווה. השקיפות אשר נועדה לאפשר למתנגדים פוטנציאליים להביע את התנגדותם (כפי שנאמר בדוגמא לעיל, וישנן עוד דוגמאות רבות כיד הדמיון הטובה) הינה בעלת חשיבות עליונה, שכן באם הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה תעשה במחשכים ובסתר התוצאה תהיה קשה ואבסורדית, כך שיינתן צו קיום צוואה שאיננו מבטא את רצון המצווה.

לפיכך, התנגדות לצוואה נדרשת במקרים כגון אלה אשר במסגרתה יביעו המתנגדים את עמדתם אשר יהא בכוחה לשכנע את בית המשפט כי אין לקיים את הצוואה וכי יש לקבל את כתב התנגדות לצוואה ואין ליתן צו קיום צוואה ומשכך יש להורות על קיום צוואה אחרת או שמא להורות על חלוקת העיזבון עפ"י הדין.

נבהיר כי על פי סעיף 67 לחוק הירושה, כל המעוניין להגיש התנגדות לצוואה רשאי לעשות כן במסגרת המגבלות שנקבעו בחוק הירושה, בתקנות שהותקנו מכוחו ובכפוף לפסיקה.

נושאים סבוכים כגון: בקשה למתן צו קיום צוואה וכו התנגדות לצוואה דורשים ידע משפטי ומיומנות מקצועית רבה, וכן ניסיון רב שנים על מנת שעורך דין  העוסק בתיקים מורכבים מעין אלו יוביל בסופו של יום את לקוחותיו לחוף מבטחים, והלקוחות יזכו לקבל את העיזבון אותו הם זכאים לקבל על פי כל דין, ובכך יימנע קיפוח זכויותיהם ושלילת זכותם ליהנות מפירות העיזבון.

הבהרות משפטיות –

יצוין כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא בקשה למתן צו קיום צוואה או התנגדות לצוואה, ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים המורכבים בנושא צוואות ו/או בנושא התנגדות לצוואה.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בתוכנו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו איננו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה לחלוטין אינו מהווה הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת אנו נדרשים לסוגיית צו קיום צוואה, צוואות בכלל או התנגדות לצוואה בפרט, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום הצוואות וכן התנגדות לצוואה והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לתוצאות הרצויות.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם