כיצד לבטל צוואה הדדית?

כיצד לבטל צוואה הדדית?  מאת: עו"ד חגי אורגד

צוואה הדדית היא ברוב המכריע של המקרים צוואה שעורכים בני זוג, כאשר ישנם קשר ותלות במידה מסוימת בין שתי הצוואות הללו.

נסביר, העיקרון המוביל בדיני צוואות הינו החופש לצוות, כלומר אנו מבינים שאדם רשאי לצוות מה יעשה ברכושו לאחר מותו כראות עיניו וללא כל לחץ או כפיה או איום מצד כלשהו, אלא לערוך את הצוואה על פי רצונו החופשי של המצווה.

המייחד את עניין צוואה הדדית על פי סעיף 8 א' לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 (להלן:"החוק") הינו כי במידת מה נפגע החופש לצוות (ויש לומר את הדברים בזהירות).

ההלכה שנקבעה בעניין צוואה הדדית בבית המשפט העליון בע"א 490/99 הקדש מנחם ובלומה אטינגר נגד תנחום אבן טוב  הנה כדלקמן: "צוואה מתפרשת על פי אומד דעתו של המצווה ובפרשנות צוואות משותפות והדדיות  יש להתחשב באומד דעתם המשותף של הצדדים, לנוכח קיומו של אינטרס הסתמכותי".

נסביר עניין זה, שכן במנגנון שיוצרים במסגרת צוואה הדדית כאשר הצדדים בחיים, ישנה חובה על אחד מהצדדים אשר ערך צוואה הדדית להודיע בכתב לצד השני שערך אף הוא צוואה הדדית כי בכוונתו לבטל את עניין  צוואה הדדית. לאחר מסירת ההודעה בכתב שתי הצוואות ההדדיות בטלות.

ההיגיון הטמון בכך כי אדם אשר ערך צוואה הדדית חייב לעדכן את הצד השני אשר ערך עימו צוואה הדדית בכך שהאדם אשר יוותר בחיים לאחר מות האדם השני אשר ערך צוואה הדדית לא יופתע משינוי תנאי צוואה הדדית עליהם הוא הסתמך.

כלומר, כאשר בני זוג עורכים צוואה הדדית הם למעשה מסתמכים זה על הוראות צוואה הדדית של הצד האחר ולכן מתעוררת החובה שנקבעה בחוק למסור הודעה בכתב כאמור.

הרעיון שבבסיסו של מתן ההודעה בדבר ביטול צוואה הדדית הינו שהצד שכנגד לא יופתע ולא ישנה את מצבו לרעה כאשר הצד שכנגד  ביטל את עניין צוואה הדדית והסתיר עניין זה ממנו.

בואו ניטול מקרה במסגרתו הסכימו בני זוג כי יערכו צוואה הדדית במסגרתה מוריש הבעל לאישה את מלוא חלקו בדירה לאחר פטירתו ואילו האישה מורישה את כל חלקה בדירה לבעלה לאחר פטירתה. אולם, האישה החליטה לבטל את עניין צוואה הדדית מבלי להודיע לבעל ואת חלקה בדירה החליטה להוריש לאחר מותה לשכנה – אהובה.

במצב דברים זה ולאור אי ידיעת הבעל כי האישה שינתה את צוואתה סבור הבעל כי הוא יורש את מלוא זכויות אשתו בדירה על פי צוואה הדדית ולכן אך טבעי שהוא עצמו יוריש לאשתו את מלוא זכויותיו בדירה לאחר פטירתו במסגרת צוואה הדדית שערך, אין זה הוגן שהאישה תירש את מלוא זכויות הבעל בדירה (בהסתמך על ידיעת הבעל כי אף הוא יורש את זכויות האישה בדירה), שעה שהצדדים מסתמכים זה על צוואתו של זה וחיים בידיעה כי הם יורשים את רכוש הצד שכנגד, הכל על פי הוראות החוק.

לאחר מות אחד מבני הזוג שערכו צוואה הדדית אזי כל עוד לא חולק העזבון בן הזוג שנותר בחיים ורוצה לבטל צוואה הדדית, אזי עליו להסתלק מכל מנה בעזבון שלא  לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, הכל על פי הוראות החוק.

לאחר מות אחד מבני הזוג שערכו צוואה הדדית ולאחר חלוקת העזבון אזי בן הזוג שנותר בחיים ורוצה לבטל צוואה הדדית עליו להשיב את כל שירש על פי צוואה הדדית  לעזבון, הכל על פי הוראות החוק.

ברור שהוראות שקבעו בני הזוג בעניין צוואה הדדית לעניין ביטול צוואה הדדית גוברות על האמור לעיל, אך הוראה בעניין צוואה הדדית אשר שוללת את הזכות לבטל צוואה הדדית בחיי שני בני הזוג בטלה.

מאמר חשוב לעתידכם הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

סיכום –

לא כל מסמך אשר נערך ונחזה להיות צוואה אכן הינו צוואה, קל וחומר נכון הדבר באשר לעניין צוואה הדדית, שכן לצוואה בכלל וכן בעניין צוואה הדדית בפרט ישנן דרישות לעמוד באמות מידה צורניות וכן דרישות נוספות על פי החוק. לצוואה הדדית מורכבות מיוחדת, לכן רצוי שרק עורך דין מומחה לעניין יערוך צוואה הדדית לאור מורכבותה.

לפיכך, עורך דין אשר יודע היטב את מלאכתו ובקיא בהלכות הפסיקה ובחקיקה יערוך צוואה הדדית אשר תשקף את רצון המצווים באופן המדוייק ביותר.

קראו מאמר בנושא צוואה מצולמת

הרחיבו את הידע בנושא צוואה הדדית

הקליקו כאן כדי לקרוא על נושא צו ירושה

קראו על צו קיום צוואה

לחצו כאן כדי לקרוא על התנגדות לצו קיום צוואה

הבהרות משפטיות –

תנאי לקריאת מאמר זה הינו הסכמה לתנאי השימוש באתר משרד עו"ד חגי אורגד. מבלי לגרוע באמור לעיל, האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא צוואות בכלל ונושא צוואה הדדית בפרט, ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים המורכבים בנושא צוואה הדדית.

אין לראות בתוכן המאמר בעניין צוואה הדדית או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט או שלא תינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת עריכת צוואה בכלל ולעניין צוואה הדדית בייחוד, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום הצוואות והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לחוף מבטחים בסיומה.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם