מה כוללת אחריות קבלן לדירה חדשה?

אז בשעה טובה ומוצלחת רכשתם במיטב כספכם את דירת חלומותיכם – דירה חדשה מקבלן.

לכולנו ברור שעבור הרוב המכריע של הציבור עסקת מקרקעין היא העסקה הגדולה ביותר שאדם יעשה במהלך חייו, קל וחומר הדבר נכון כאשר עסקינן ברכישת דירה חדשה מקבלן.

ברכישת דירה בכלל וברכישת דירה חדשה מקבלן בפרט אנו לרוב נשקיע את כל כספינו ואף לעיתים רבות נשתעבד בנטילת הלוואות – משכנתאות מהבנקים הכל בכדי לרכוש את בית חלומותינו – דירה חדשה.

אלא שלצערנו לעיתים החלום הופך לסיוט!

וכל כך למה?

ברכישת דירה חדשה מקבלן עלולים להתגלות ליקויי בנייה רבים אשר ייגרמו לנו לנזקים של ממש בעניין דירה חדשה  וכן עלולה להיגרם לנו עגמת נפש קשה בעקבות הקושי להתמודד עם הליקויים הקיימים בדירה חדשה וכן אכזבה שהפכה להיות מנת חלקנו, זאת תחת המצב הרצוי והוא הפקת הנאה מירבית מהמקרקעין שרכשנו – דירה חדשה מקבלן.

אולם, אל לנו להתייאש שכן במערכת החוקים, התקנות והפסיקה ישנם פתרונות משפטיים רבים אשר עורך דין מומחה למקרקעין, יצירתי ומקצועי יוכל לנקוט בהם על מנת להלחם בקבלן ממנו רכשתם דירה חדשה ובמיטב כספכם וכעת מתנער מהתחייבויותיו.

אכן התחייבויותיו של הקבלן הינן רבות ובהחלט אינן מסתיימות עת הקבלן מסר לידיכם את החזקה – מפתחות לדירה החדשה.

אם כן, אחריות קבלן לדירה חדשה הינה רחבה מאוד וכוללת שורה ארוכה של התחייבויות בהן מחוייב הקבלן לעמוד.

עקרונית, אחריות קבלן  לדירה חדשה מתחלקת לשתי תקופות: תקופת הבדק ותקופת האחריות.

תקופת הבדק מתחילה עם מסירת החזקה – מפתחות הדירה החדשה ונמשכת עד מקסימום שבע שנים בהתאם למהות ליקויי הבניה.

ההוראות הרלוונטיות לעניין אחריות קבלן לדירה חדשה קיימות גם בחוק המכר (דירות), תשל"ג- 1973.

אחריות קבלן לדירה חדשה בתקופת הבדק חלה כך שהקבלן מחוייב לתקן את ליקויי הבניה בדירה החדשה אלא אם הוכיח שהליקוי נגרם כתוצאה של פעולה או מחדל רוכש הדירה החדשה, ואילו בתקופת האחריות אשר חלה עם סיום תקופת הבדק, חובת ההוכחה חלה עליכם כרוכשי דירה חדשה להוכיח שהליקוי נובע מתכנון לקוי, מעבודה לקויה או מחומרים לקוים.

יצויין כי לאחר תקופת הבדק וכן לאחר תקופת האחריות אזי אחריות קבלן לדירה חדשה חלה רק במקרים הבאים: אי יציבות בבניין או בבטיחותו, שמקורו בשלד או ביסודות. התגלתה תקלה שלא הייתה אפשרות סבירה לגלות אותה בשנים הראשונות כאשר התגוררתם בדירה החדשה.

ברור לכולנו שליקויים בדירה חדשה מורידים את ערכה, לעיתים משמעותית, לעיתים נוצר קושי למכור את הדירה החדשה לאור הליקויים בדירה, וראוי שהקבלן ייתן את הדין על כך.

נראה כעת פסק דין לעניין אחריות קבלן לדירה חדשה שעוסק בעניין ירידת הערך של דירה חדשה אשר נמצאו בה ליקויי בניה, ע"א 472/95 זלוצ'ין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ, בית המשפט קבע בזו הלשון:

"רוכש אשר בדירה שנמסרה לחזקתו נתגלו ליקויי בניה או אי התאמות אחרות, קיבל ממכר פגום בתמורה לכספו. ההנחה הרעיונית היא כי סביר שליקויי הבניה ישפיעו במידה זו או אחרת על ערך הדירות ועל התמורה שיקבל בעל דירה בעת שיבקש למכרה".

חשוב לציין כי עלינו לפעול בנמרצות ובמקצועיות עת עסקינן בעניין ליקויי בניה ובנושא אחריות קבלן לדירה חדשה, היות ו"שעון החול מתקתק" וכי תקופת הבדק והאחריות הינן מודולריות, קרי, לכל מהות ליקויי קיימת תקופה שונה ואחרת וכי התקופות בכלל מוגבלות הן.

לפיכך, בראשית יש להיוועץ מייד בעורך דין המומחה בדיני מקרקעין  בכלל וכן בעורך דין אשר עוסק בדיני ליקויי בנייה ובעניין אחריות קבלן לדירה חדשה בפרט על מנת שעורך הדין יטפל בצורה המיטבית במקרה שלכם, ובכדי להביא אתכם לתוצאה המשפטית האופטימלית והטובה ביותר.

ברור לכולנו שהאמור במאמר זה לעיל בעניין אחריות קבלן לדירה חדשה נאמר בקליפת אגוז בלבד, ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים הרבים הקיימים בעניין אחריות קבלן לדירה חדשה בפרט ובעסקאות במקרקעין בכלל.

כאמור, ראוי ונכון לפנות לעורך דין המומחה בדיני מקרקעין על מנת שזה יבצע את מלאכתו המשפטית נאמנה בעניין ניהול תיק לעניין אחריות קבלן לדירה חדשה, ובכדי להימנע מסיבוכים בהליכי ניהול מו"מ או בניהול תביעה נגד קבלן בנושא אחריות קבלן לדירה חדשה, על מנת שעורך הדין יוביל אתכם לתוצאות המשפטיות המיטביות ביותר והרצויות לכם.

הבהרות משפטיות –

ברור שתנאי מקדים לקריאת מאמר זה הנה קריאה והסכמה מלאה של תנאי השמוש באתר משרד עו"ד חגי אורגד, זאת מבלי לגרוע מהאמור במאמר זה לעניין אחריות קבלן לדירה חדשה לעיל ולהלן.

האמור במאמר זה לעיל בעניין אחריות קבלן לדירה חדשה, מהווה אך ורק סקירה כללית בלבד של נושא אחריות קבלן לדירה חדשה, ובוודאי אינו ממצה כלל ועיקר את מכלול ההיבטים הסבוכים, אשר רלוונטיים לנושא דיני מקרקעין בכלל ונושא אחריות קבלן לדירה חדשה  בפרט.

אין לראות בשום אופן ופנים בתוכן המאמר לעיל בנושא אחריות קבלן לדירה חדשה או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או צעדים ו/או הליכים כאלה ואחרים לעניין אחריות קבלן לדירה חדשה ובכלל. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר הן בעניין אחריות קבלן לדירה חדשה  או בעניין מקרקעין בכלל או בכל עניין אחר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק עת נדרש לנהל הליך משפטי בעניין כל פעולה ו/או הליך במקרקעין וכן בוודאי לעניין אחריות קבלן לדירה חדשה,  יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום המקרקעין וכן בעניין נושא אחריות קבלן לדירה חדשה  והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לתוצאה המשפטית הרצויה ללא כל סיבוכים.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם