מחירי הדירות בישראל

מחירי הדירות בישראל – מאת עו"ד חגי אורגד

גלוי וידוע דבר עניין מחירי הדירות בישראל אשר הרקיעו לשחקים ואלה מאמירים ככל שנוקף הזמן ועוברות השנים. לעניין מחירי הדירות בישראל ישנה השלכה ברורה וחד משמעית על הנושאים והסוגיות המשפטיות הכרוכות בעסקאות בעניין מקרקעין בכלל ובעניין דירות בפרט.

מחירי הדירות בישראל הובילו לדאבון לב לעיתים רבות למצב בו "האצבע הייתה קלה על ההדק" בעריכת חוזה מכר הן בעסקאות חוזי מקרקעין והן בעסקאות חוזי דירות, שכן הלהט לבצע עסקה לעיתים מעכשיו לעכשיו הוביל לפזיזות מסוכנת הן מצד הרוכשים והן מצד עורכי הדין אשר אמורים לעסוק במלאכה המשפטית.

כולנו מבינים שלמרות משבר הנדל"ן בישראל וכן מחירי הדירות בישראל אשר מסרבים לרדת ועולים בהתמדה, אסור שהדבר יגרום לרפות את ידי עורכי הדין בבדיקות המקדימות אשר עליהם לבצע עת הצדדים מבקשים לערוך עסקת מקרקעין, וכן אסור שעובדה זו תגרום להתנהלות שלומיאלית ופזיזה במהלך ניהול יישום החוזה הלכה למעשה.

לדאבון ליבנו, אנו מבינים שכיום קיימות עסקאות רבות שהסתבכו בעקבות אי שקילת הדברים והסוגיות המשפטיות העומדות על הפרק עת אנו עומדים לפני כריתת חוזה, כן הוביל הדבר לדאבון לב  להכשלת קונים רבים אשר שמו את כספם על קרן הצבי.

כולנו מסכימים שעסקה במקרקעין היא העסקה הגדולה ביותר שאדם עושה במהלך חייו, ומשכך נדרש מהצדדים לעסקה וכמובן מעורכי הדין לנהוג במשנה זהירות על מנת להוביל את הצדדים לחוף מבטחים בסיומה של העסקה.

כך למשל, אסור שעניין מחירי הדירות בישראל יגרום לצד בחוזה לוותר או להקל ראש בחשיבות הבדיקות המקדמיות, קרי בדיקת הזכויות מושא הנכס, וכן מייד לאחר כריתת הסכם מקרקעין מחייב ברור לכולנו שחשוב עד מאוד לבצע בטאבו רישום הערת אזהרה לטובת הקונה, זאת מכח סעיף 126 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק").

כמו כן, עורך הדין העוסק בתחום המקרקעין חייב לדאוג שלקוחו יהא מוגן בין היתר מהסכנה שבגין הנכס לא ירבוץ שיעבוד על נכס המקרקעין (שהרי במרוצת תקופת החוזה יש להבטיח שהמוכר יסלק את השעבודים הרובצים על הנכס, ככל שאלה קיימים). אסור שלנושא מחירי הדירות בישראל תהיה השפעה לרעה על איכות הבדיקות המשפטיות והיסודיות הכל כך חשובות ובעלות משמעות.

בעניין רכישת מקרקעין,  לא אחת הסתבר  לדאבון לב, שדברים נעשו באופן רשלני ובלתי מתקבל על הדעת, לאור מוטיבציית היתר לעיתים של הצדדים לבצע עסקה במקרקעין.

נדגיש ונבהיר כי עסקה במקרקעין היא על פי רוב דבר מבורך, אולם ואולי דווקא משום כך אין להקל ראש בכל הקשור לבדיקות המשפטיות המקצועיות הכרוכות בעסקה במקרקעין.

ידועה לכולנו התופעה הנלוזה של מתווכים אשר שולפים זכרון דברים מהמגירה על מנת להחתים את הצדדים מיד ובלהט הרגע על מסמך זה, אשר מהווה מסמך מחייב, זאת נעשה בניגוד לסעיף 12 לחוק המתווכים במקרקעין תשנ"ו-1996, שכן אסור לו למתווך ליטול חלק במלאכה המשפטית, אשר אותה רשאי לבצע אך ורק עורך דין מוסמך.

עוד יובהר כי עניין החתימה על זכרון דברים הינו כבד משקל, שכן מסמך זה הינו מסמך מחייב את הצדדים לעסקה במקרקעין, כאשר הבעייתיות עם מסמך זה היא שלא תמיד הצדדים יודעים את משמעות חתימתם על גבי מסמך חשוב מעין זה, אשר עונה ברוב המכריע של המקרים על הוראות סעיף 8 לחוק ומהווה חוזה מחייב.

אל תתביישו לומר למתווך "עד כאן" וכן אל תתביישו לסרב לחתום אצל מתווך על זכרון דברים, שכן המשמעויות לכך עלולות להיות קשות ומרחיקות לכת נגדכם, כאשר אתם תיאלצו לשאת בתוצאות.

לפיכך, במשא ומתן המשפטי בעניין עסקת מקרקעין ראוי שתהיו מיוצגים על יד עורך דין מקרקעין מקצועי אשר זה תחום מומחיותו ואשר יודע להגן על זכויותיכם הן בתקופת ניהול המשא ומתן המשפטי והן לאחריו, זאת עד לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) וכן סיום העסקה באופן תקין ונכון.

אל תאפשרו בשום פנים ואופן שייווצר מצב כי מחירי הדירות בישראל יסכנו את כספכם.

הבהרות משפטיות –

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא מחירי הדירות בישראל, ובוודאי אינו ממצה כלל ועיקר את מכלול ההיבטים הסבוכים, אשר רלוונטיים לנושא מחירי הדירות בישראל.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות העומדות על הפרק עת מתעורר עניין מחירי הדירות בישראל, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום המקרקעין והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל אתכם לחוף מבטחים בסיומה.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם