מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס/ מאת עו"ד חגי אורגד

הצורך במינוי אפוטרופוס מתעורר במספר מצבים. מינוי אפוטרופוס נדרש כאשר אדם מבוגר אינו יכול לדאוג לענייניו ולצרכיו ומשכך צריך לבצע הליך מינוי אפוטרופוס על מנת למלא את החלל והקושי שנוצרו, זהו על פי רוב המקרה הקלאסי בעטיו יידרש מינוי אפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס ייתכן במקרים שכיחים פחות, כאשר עסקינן במקרה מוות של שני הורים לילדים קטינים, או לחילופין מינוי אפוטרופוס הנדרש לאדם מפגר או רפה שכל. העקרון שעומד בבסיסו של עניין מינוי אפוטרופוס, הינו הרצון לשמור על האינטרסים של אותו אדם שעל ענייניו מונה אפוטרופוס, הדבר נכון הן לגבי אינטרסים גופניים בריאותיים והן לגבי אינטרסים כלכליים. אדם שעל ענייניו ניתן צו מינוי אפוטרופוס מוגדר מאותו הרגע ואילך- חסוי (עד לפקיעת צו מינוי אפוטרופוס). ישנם מספר סוגים של צו מינוי אפוטרופוס, הנפוצים שבהם הינם: צו מינוי אפוטרופוס לגוף, צו מינוי אפוטרופוס לרכוש, צו מינוי אפוטרופוס כללי (גם לגוף וגם לרכוש).

ההוראות החלות על צו מינוי אפוטרופוס מנויות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב- 1962 והתקנות שהותקנו מכוחו של חוק זה, כמובן שקיימת בעניין מינוי אפוטרופוס פסיקה עניפה של בית המשפט בעניין סבוך ומורכב מעין זה.

חשוב להבין שלא בנקל ייתן בית המשפט לענייני משפחה צו מינוי אפוטרופוס ולפיכך יש לדעת כיצד להעלות בפניו טיעונים משכנעים דיים, שכן בית המשפט יבחן ויבדוק בדוק היטב האם תכלית הבקשה לנושא מינוי אפוטרופוס מביאה לידי ביטוי את טובת החסוי, שכן טובת החסוי היא היא הפרמטר שעומד לנגד עיני בית המשפט היושב בדין וזהו נר לרגליו. לשם קבלת צו מינוי אפוטרופוס, יש להגיש בקשה למתן צו מינוי אפוטרופוס לבית המשפט לענייני משפחה שלו סמכות השיפוט, באופן נכון ומקצועי ולצרף אסמכתאות מתאימות, על הבקשה לצו מינוי אפוטרופסות להיות נתמכת בתצהיר המבקש ומאומתת על ידי עורך דין.

הבהרות משפטיות –

יצוין כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא מינוי אפוטרופוס הסבוך ורווי הפרטים ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים המורכבים בנושא מינוי אפוטרופוס.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם