צו ירושה

צו ירושה/ מאת עו"ד חגי אורגד

צו ירושה זהו מסמך פרקטי-אופרטיבי באמצעותו קיים בידינו "כלי" אשר עימו ניתן לבצע פעולות רישומיות ו/או פעולות משפטיות. מתעורר הצורך לקבל צו ירושה כאשר המצווה נפטר, ולא הותיר צוואה וקיים הצורך לפעול בהתאם להוראות צו הירושה שיתקבל. בקשה לצו ירושה תוגש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הדתי על פי בחירת מגיש הבקשה בתנאי חוק הירושה תשכ"ה- 1965 והתקנות שהותקנו מכוחו. הגשת בקשה לצו ירושה כוללת שתי אגרות, האחת אגרה אשר משולמת בגין הטיפול המשפטי ואגרה נוספת אשר משולמת בגין פרסום הבקשה למתן צו ירושה שמתפרסמת בעיתון יומי.

לבקשה לצו ירושה תצורף תעודת פטירה של המנוח אשר תינתן מטעם משרד הפנים. בקשה לצו ירושה יש לערוך באופן מדוייק ומקצועי תוך הקפדה על הפרטים. בקשה לצו ירושה תהיה נתמכת בתצהיר של מגיש הבקשה כאשר זו מאומתת על ידי עורך דין. בקשה לצו ירושה תפורסם ברשומות ובעיתון יומי אודות הגשת הבקשה לצו ירושה, המטרה היא ליידע מתנגדים פוטנציאליים להגשת בקשה לצו ירושה, ובכך ליתן להם אפשרות להגיש התנגדות. כאשר מוגשת התנגדות לצו ירושה, תעבורנה הבקשה וההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לאיזור שיפוטו.

בקשה לצו ירושה מועברת לתגובת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, אשר ייתן את דעתו האם בכוונתו להתערב בבקשה לצו ירושה, או שמא אין בכוונתו להתערב. על פי רוב, כאשר אין כל סיבה חריגה תהיה נטיית בא כח היועץ המשפטי לממשלה לא להתערב בהליכים.

כאשר ניתן צו ירושה, אזי ניתן באמצעות כלי זה לרשום נכסי מקרקעין על שם הנהנים, כמו כן ניתן לבצע באמצעות צו הירושה העברה של זכויות פיננסיות אחרות בחשבונות בנק וכיוצ"ב. זוהי אם כן, המהות והמטרה לשמה נהנים פועלים להגיש בקשה למתן צו ירושה.

חשוב לציין, כי בהחלט ייתכן מצב במסגרתו יורש על פי דין יפעל במקביל להגשתו בקשה לצו ירושה אף להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה, כאשר יש בנמצא צוואה אשר איננה כוללת את כל העזבון ולצורך זה מוגשת גם בקשה לצו ירושה כאמור לעיל.

צוואה מצולמת – מדוע ולמה?

הקליקו כאן וקראו כיצד ניתן לבטל צוואה הדדית

לחצו כאן וקראו עוד בסוגיית צו קיום צוואה

לחצו כאן וקראו בנושא התנגדות לצוואה

אולי תרצו לקרוא מאמר מעניין בנושא תביעה אזרחית נגררת לפלילים

זהירות, צו למניעת הטרדה מאיימת לפניך

פירוק שיתוף בדירה

לשון הרע בפייסבוק ועוד..

הבהרות משפטיות –

יצוין כי האמור במאמר זה לעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא צו ירושה ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים המורכבים בנושא צו ירושה.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם