צו קיום צוואה

צו קיום צוואה / מאת עו"ד חגי אורגד

צו קיום צוואה זהו מסמך פרקטי – אופרטיבי באמצעותו הצוואה הופכת להיות "כלי" אשר עימו ניתן לבצע פעולות רישומיות ו/או פעולות משפטיות. מתעורר הצורך לקבל צו קיום צוואה, כאשר המצווה נפטר, השאיר את צוואתו וקיים הצורך לפעול בהתאם להוראות הצוואה. בקשה לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הדתי על פי בחירת מגיש הבקשה בתנאי חוק הירושה תשכ"ה- 1965 והתקנות שהותקנו מכוחו. בקשה לצו קיום צוואה תוגש בצירוף צוואה מקורית או לחילופין תוך צירוף צילום מצוואת המנוח, מלווה בנימוקים לצירוף צילום ולאי צירוף הצוואה המקורית. הגשת בקשה לצו קיום צוואה כוללת שתי אגרות, האחת אגרה אשר משולמת בגין הטיפול המשפטי ואגרה נוספת אשר משולמת בגין פרסום הבקשה למתן צו קיום צוואה שמתפרסמת בעיתון יומי.

לצורך בקשה לצו קיום צוואה תצורף תעודת פטירה של המנוח אשר תינתן מטעם משרד הפנים. בקשה לצו קיום צוואה יש לערוך באופן מדוייק ומקצועי תוך הקפדה על הפרטים. בקשה לצו קיום צוואה תהיה נתמכת בתצהיר של מגיש הבקשה כאשר זו מאומתת על ידי עורך דין.בקשה לצו קיום צוואה תפורסם ברשומות ובעיתון יומי אודות הגשת הבקשה לצו קיום צוואה, המטרה היא ליידע מתנגדים פוטנציאליים להגשת בקשה לצו קיום צוואה, ובכך ליתן להם אפשרות להגיש התנגדות. כאשר מוגשת התנגדות לצו קיום צוואה, תעבורנה הבקשה וההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה בהתאם לאיזור שיפוטו.

בקשה לצו קיום צוואה מועברת לתגובת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, אשר ייתן את דעתו האם בכוונתו להתערב בנושא בקשה לצו קיום צוואה, או שמא אין בכוונתו להתערב. על פי רוב, כאשר אין כל סיבה חריגה תהיה נטיית בא כח היועץ המשפטי לממשלה לא להתערב בהליכים.

כאשר ניתן צו קיום צוואה, אזי ניתן באמצעות כלי זה לרשום נכסי מקרקעין על שם הנהנים, כמו כן ניתן לבצע באמצעות צו קיום צוואה העברה של זכויות פיננסיות אחרות בחשבונות בנק וכיוצ"ב. זוהי אם כן, המהות והמטרה לשמה נהנים על פי צוואה יפעלו ויגישו בקשה למתן צו קיום צוואה.

חשוב לציין, כי בהחלט ייתכן מצב במסגרתו נהנה על פי צוואה יפעל במקביל להגיש בקשה למתן צו ירושה אשר תתייחס לרכוש אשר אינו מופיע בצוואה, או אז רכוש זה יחולק על פי דין.

צוואה מצולמת – מדוע ולמה?

הקליקו כאן וקראו כיצד ניתן לבטל צוואה הדדית

לחצו כאן וקראו עוד בנושא צו קיום צוואה

קראו על התנגדות לצוואה

קראו בנושא צו ירושה

אולי תרצו לקרוא מאמר מעניין בנושא תביעה אזרחית נגררת לפלילים

זהירות, צו למניעת הטרדה מאיימת לפניך

פירוק שיתוף בדירה

לשון הרע בפייסבוק ועוד..

הבהרות משפטיות –

למותר לציין כי הכתוב במאמר זה דלעיל, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא צו קיום צוואה וברור שאינו ממצה את מכלול המשמעויות וההיבטים המורכבים בנושא צו קיום צוואה.

לכן, אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. יובהר בנוסף, כי מאמר זה לחלוטין אינו מהווה הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטת פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים. נוכח האמור נהיר כי, כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

צוואת הדדית מהי? הקליקו

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם