תביעה אזרחית נגררת לפלילים, מתי, כיצד ונגד מי? / מאת עו"ד חגי אורגד

תביעה אזרחית נגררת לפלילים הינה תביעה אשר באה בעקבות עבירה פלילית שנעברה, בעקבותיה החליט בית המשפט בהליך הפלילי להרשיע את עובר העבירה.

תביעה אזרחית נגררת לפלילים היא במהותה תביעה כספית אשר מטרתה הינה למצות את הדין מהבחינה האזרחית ומהבחינה הכספית עם אותו עבריין אשר עבר עבירה פלילית.

לא נשאיר אתכם ללא דוגמאות אשר ימחישו ויבהירו את מהותה של תביעה אזרחית נגררת לפלילים.

ניטול מקרה במסגרתו אדם אשר היה מעורב בקטטה עקב תפיסת מקום חניה (לצערנו לא מדובר במקרה נדיר במחוזותינו) עומד לדין במסגרת הליך פלילי בגין תקיפה.

ניטול מקרה נוסף במסגרתו אדם אשר הכה את אשתו עומד לדין בגין אלימות במשפחה שהפעיל כנגדה (לצערנו אף כאן לא מדובר במקרה נדיר במחוזותינו).

בדוגמאות שמובאות לעיל העבריין ביצע עבירה במישור הפלילי, הוגש נגדו כתב אישום ובית המשפט הרשיע את אותו אדם, או אז בהתמלא התנאים על פי  חוק בתי המשפט  (נוסח משולב), תשמ"ד – 1984, על פי תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד- 1984 וכן על פי הפסיקה, תוגש נגד המורשע בהליך פלילי, תביעה אזרחית נגררת לפלילים במסגרתה ייתבע  סעד כספי נגד הנתבע.

תביעה אזרחית נגררת לפלילים הינה מיצוי הדין מבחינה אזרחית וכספית עם המורשע בפלילים.

לא בכדי, לאחרונה ישנו שטף בלתי פוסק של הגשת תביעות אזרחיות נגררות לפלילים, היות וישנה בציבור מודעות הולכת וגוברת לכך,  וכי המגמה בבתי המשפט הינה להחמיר עם העבריינים אף במישור האזרחי, קרי, להשית עליהם חיובים כספיים ניכרים במסגרת תביעה אזרחית נגררת לפלילים שמוגשת נגדם.

רבים מהלקוחות במשרדי אשר הגשנו עבורם תביעה אזרחית נגררת לפלילים, אמרו לגבי תחושותיהם דברים דומים, "כי מדובר בסגירת מעגל", "כי זהו צעד מתחייב שאין מנוס ממנו", "כי ישנה חובה לתקן את העוול". ואכן האמירות והתחושות הללו כולן נכונות וכולן נאמרות מדם ליבם של הנפגעים מהעבירה הפלילית.

אין שום סיבה שאדם אשר עבר עבירה פלילית והורשע בגינה יחמוק מתשלום כספי לנפגע/ לנפגעת על מנת שיתוקן העוול שגרם העבריין.

במסגרת הגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים ניתן לתבוע נזקים ממוניים-כספיים שנגרמו לנפגע, כגון: הוצאות לשם קבלת טיפול רפואי, רכישת ציוד רפואי, עזרת צד ג'. אולם, במסגרת תביעה אזרחית נגררת לפלילים ניתן גם ניתן לתבוע פיצויים עונשיים ואף רצוי לעשות כן במקרים המתאימים.

תכליתם של הפיצויים העונשיים הינה חינוכית והרתעתית. ראו דברי כב' הנשיא ברק (כתוארו אז), בספרו בנושא דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית (בעריכת ג' טדסקי, מהדורה שנייה, 1976), 579:

"פיצויים שעל המזיק לשלם לניזוק בסכום שאינו משקף הערכה של הנזק שגרם המזיק לניזוק על- ידי עוולה, אלא בא להעניש את המזיק על התנהגותו המזיקה ובכך לבטא סלידה ממנה".

תביעה אזרחית נגררת לפלילים אשר מוגשת כנגד אדם אשר הורשע בדין, ברי כי אינה יכולה לתקן את המצב בכל מאת האחוזים ולהשיב את המצב לקדמותו. אולם, היא הצעד הנכון וההליך הנכון שיש לנקוט בו על מנת לתקן את העוול באופן מקסימאלי, תוך הבנה ברורה כי אין שום פיצוי כספי אשר יוכל להוות תחליף להשפלה הנפשית, לכאבים הפיזיים, לחרדות, לאבדן הכבוד הבסיסי האנושי, לפחדים אשר מלווים בהתמודדות סביב העבירה פלילית שנעברה כנגד הנפגע.

בדומה מאוד לתאונה הרי שהגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים היא תיקון של המצב לאחר שהמקרה המצער כבר אירע כגון: תאונה/ תקיפה, שהרי ללא הפיצוי הכספי מצבו של הנפגע יהא קשה הרבה יותר.

תביעה אזרחית נגררת לפלילים, יש בה גם משום השבת הכבוד האבוד, אותו כבוד שנרמס על ידי מבצע העבירה. בהגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים, אנו מאותתים לעובר העבירה שהורשע כאמור בבית המשפט ולחברה בכללותה כי "דמינו אינו הפקר", "כי גופנו אינו הפקר", "כי רכושנו אינו הפקר".

ניטול דוגמא נוספת במסגרתה מתעורר צורך דחוף להגיש תביעה אזרחית נגררת לפלילים, אדם אשר רכבו נשרף על ידי עבריין. העבריין הובא לדין במסגרת ההליך הפלילי והורשע על ידי בית המשפט. כעת בעל הרכב דורש כי מעבר למיצוי הדין עם העבריין במסגרת ההליך הפלילי אזי ימוצא הדין עם העבריין המורשע במישור האזרחי  על ידי הגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים כך שהעבריין יחוייב לפצות את בעל הרכב בפיצוי כספי הולם (לצורך הדוגמא נתעלם מחבות  חברת ביטוח, ככל שזו קיימת).

אם כן, עיננו הרואות כי הגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים הינה כלי חשוב בעל ערך רב משמעות במסגרתו ניתן לתקן את "העוול" או "הפשע" שבוצע כלפי הקורבן בכלים מהמשפט האזרחי.

הדוגמאות שהובאו לעיל הינן לצורך המחשה בלבד, הרי שניתן להביא דוגמאות רבות "כיד הדמיון הטובה", כגון נאנסת אשר מגישה כנגד העבריין המורשע באונס תביעה אזרחית נגררת לפלילים במסגרתה היא תובעת מהעבריין המורשע פיצויים כספיים, אכן תביעה ראויה.

הבהרות משפטיות –

האמור במאמר זה לעיל, מהווה אך ורק סקירה כללית בלבד של  סוגיית תביעה אזרחית נגררת לפלילים ולחלוטין אינו ממצה את מכלול ההיבטים המורכבים אשר רלוונטיים לנושא תביעה אזרחית נגררת לפלילים. בכל מקרה ברי כי תחולנה הוראות  החוק, התקנות והפסיקה.

לפיכך, ברור כי אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, והוא אינו מתיימר בשום אופן להוות תחליף לייעוץ משפטי. יתר על כן, מאמרנו לעיל בנושא תביעה אזרחית נגררת לפלילים  אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או הליכים כאלה ואחרים בנושא תביעה אזרחית נגררת לפלילים או בכלל. כותב המאמר אינו אחראי בשום פנים ואופן, לא   באופן עקיף ולא  באופן ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה ו/או הליך  אשר יינקטו ו/או שלא יינקטו כתוצאה מקריאת המאמר. קריאת המאמר דלעיל בנושא תביעה אזרחית נגררת לפלילים כפופה לקריאה וקבלת תנאי השימוש באתר משרד עורך דין חגי אורגד, זאת מבלי לגרוע בהבהרות המשפטיות המצויינות לעיל ולהלן.

אשר על כן, עקב מורכבות הגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המתמחה בתחום האזרחי בדגש על הגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים והיודע היטב את מלאכתו ובקיא בפרטי החקיקה והפסיקה הרלוונטיים, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תוביל את הצדדים לתוצאה טובה ורצויה בתיקים מורכבים העוסקים בנושא רווי הפרטים בעניין תביעה אזרחית נגררת לפלילים.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם