בית המשפט לענייני משפחה קיבל תביעה למתן צו מניעה קבוע

בפס"ד תמ"ש 10955-04/10 י.פ, ג.י.מ נגד א.מ., ל.ל.מ פסק כבוד השופט ארז שני בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, כי הדין הישראלי ובכלל זה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב- 1962, מטילים חובה על האפוטרופוס לעתור להרחקתו של כל מי שהוא סובר שיש בנוכחתו פגיעה בטובת החסוי ובזכויותיו. משכך, קיבל כבוד השופט שני תביעה במסגרתה עתרו בניו האפוטרופסים של החסוי לקבלת צו מניעה קבוע, אשר יאסור על הנתבעת- אחותם להיכנס לדירת מגוריו של החסוי.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם