משרד עו"ד חגי אורגד מקדם בברכה את הגולשים המשתמשים באתר. יובהר, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מותנה בקבלת תנאי השימוש באתר, וייחשב כהסכמה מצד המשתמש באתר (על כל תכניו) לתנאי השימוש בו, לרבות הסכמה לקבלת ההבהרות המשפטיות המופיעות במאמרים המופיעים באתר, ככל וישנן הבהרות משפטיות כאמור. משכך, אין לראות בתכני האתר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, אתר זה ותכניו אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או הליכים ו/או צעדים כאלה ואחרים. מערכת האתר אינה אחראית באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה משימוש באתר, והאחריות לשימוש באתר זה והסתמכות עליו ועל תכניו תחול על המשתמש בו בלבד.