כל מה שצריך לדעת על פינוי שוכר

לכולנו מוכרת הסיטואציה שבעל דירה מחפש שוכר אשר יתגורר בדירתו שהיא ברוב המכריע של המקרים הנכס היקר ביותר של הבעלים – המשכיר.

בהימצא שוכר עמו נכרת חוזה שכירות הולכים הצדדים לרומן ממושך, קרי, חוזה אורך אשר אינו מסתיים בקבלת דבר מה באופן חד פעמי כאשר תמורה לצידו, אלא ההתנהלות והאינטראקציה נמשכות לאורך זמן רב על פי רוב מינימום שנה אחת.

חוזה שכירות הינו חוזה רווי פרטים, מסורבל ולעיתים עלול להיות מסוכן כאשר אין הצדדים ובעיקר הבעלים – המשכיר תמיד ערים לפרטיו, לתנאים אשר ראוי ורצוי שיופיעו בחוזים מעין אלה על מנת להגן על הצדדים בחוזה זה.

אין לנו דבר מתסכל יותר ומקומם יותר מאשר שוכר אשר "נתקע" בנכס שלנו, אינו משלם דמי שכירות, מפר את החוזה הפרה יסודית, מדבר אלינו בחוצפה או אינו מדבר איתנו כלל ובכך ממשיך להתגורר בנכס בניגוד מוחלט לחוזה השכירות ובניגוד לכל דין.

כאשר השוכר חדל מלשלם את דמי השכירות או מפר את החוזה באופן אחר, למשל בגרימת נזק לנכס שלנו, אנו נאלצים לפעול בעניין פינוי שוכרפינוי שוכר הוא אינו דבר של מה בכך, שכן כאשר השוכר מסרב להתפנות או אז עלינו לפעול בנחישות רבה ובכוחות המשפטיים העומדים לרשותנו על מנת לגרום ליישום פינוי השוכר הלכה למעשה.

טעות טקטית או אסטרטגית באקט של פינוי שוכר הן לפני תחילתו, הן במהלכו והן לאחריו עלולים להפוך את הקערה על פיה ולגרום לחשיפתנו לתביעה מהשוכר, כן כן שמעתם נכון, לתשומת ליבכם! מכאן החשיבות הרבה בניהול נכון של תיק פינוי שוכר.

עורך דין אשר בקיא בתחום המקרקעין בכלל ובנושא פינוי שוכר בפרט ויודע היטב את מלאכתו יכול לגרום ליישום פינוי שוכר תוך זמן קצר ולצמצם נזקים ועלויות ללקוח – בעל הנכס.

נקיטת הליכים משפטיים בדרך נבונה ונכונה בעניין פינוי שוכר מביאה על פי רוב לתוצאה משביעת רצון לבעל הנכס, אולם לא די בכך שהשוכר התפנה מהנכס ויצא מדלת אמותיו של הנכס אותו השכרנו לו, יש אף למצות עם השוכר את ההתחשבנות הכספית, כלומר להיפרע מהשוכר בגין חובותיו לעניין דמי שכירות שלא שולמו, להיפרע מהשוכר בגין נזקים שהלה גרם  בנכס, להיפרע מהשוכר בגין חובות שהותיר לרשויות וכיוצ"ב..

פעולה משפטית מקצועית, מהירה ונחושה תוך ניווט נכון ונבון של התיק תשדר לשוכר שדר בלתי מתפשר כי מצב זה הינו מצב בלתי נסבל, ואין לקוח המשרד מוכן להשלים אתו בשום פנים ואופן.

לפיכך, רצוי כבר בעת הפרה יסודית ראשונה של השוכר לפנות לטיפול עו"ד מקרקעין אשר בקיא ומוביל בתחומו על מנת שזה יטפל משפטית בשוכר המפר.

כל השתהות ואובדן זמן בעניין פינוי שוכר עלולה לשחק לידי השוכר ולפגוע באינטרסים של המשכיר וכן לפגוע בו כלכלית.

המשמעות היא שחוזה חותמים על מנת לקיימו, שכן חתמת – התחייבת אינה קלישאה נבובה, שכן המשמעות של הדברים הינה הכר הנרחב של החקיקה והפסיקה בעניין של דיני חוזים ודיני מקרקעין.

כל גמגום מצד המשכיר עלול "לתדלק" את השוכר על מנת שהלה ימשיך להפר את חוזה השכירות ויעכב פינוי שוכר אף ביתר שאת, ולפיכך נדרשת עוצמה רבה לעצור את ההתדרדרות כבר בשלביה הראשונים ולפעול נגד השוכר המפר הן בעניין פינוי שוכר  והן בדרכים אחרות והכל בהתאם לנסיבות ולעובדות התיק המסוים אשר עומד לפנינו.

אין ולא יכול להיות פתרון משפטי, נוסחתי, אחד ויחיד לכל המקרים בכל הנכסים ו/או הדירות, לכל בעלי הדין, שוכרים ומשכירים, שהרי יש להתאים את הפתרון המשפטי ככפפה לכף יד המותאמת למערכת החוזית, המותאמת לאינטרסים של לקוח המשרד והמותאמת לשיקולים רבים נוספים אשר לעיתים המשכיר אף אינו ער להם.

לפיכך, ראוי לפנות כבר בתחילת הדרך עת אנו נתקלים בבדל של הפרה יסודית אל עו"ד מקרקעין אשר יודע היטב את מלאכתו על מנת למקסם את סיכויי הצלחתנו ואשר ידאג למיצוי מלוא זכויותינו.

מאמר חשוב לעתידכם הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

קרא על השבת גביית ארנונה לא חוקית

סיכום

אכן עניין פינוי שוכר הינו עניין סבוך ורווי פרטים ומכשולים. בהינתן מצב זה, הרי שכאן בהחלט זה לא המקום "לקיצורי דרך", שכן קיצורי דרך עלולים להביא את הצד "המקצר" לאבדון. הסיבות לכך הן ברורות ופשוטות כאחד, שהרי נזקים כלכליים שעלולים להיגרם למי מהצדדים בעניין פינוי שוכר, הנעשה באופן בלתי  מקצועי ולא רציני  הם נזקים עצומים אשר להם השלכות קשות ביותר.

יש לעשות את התהליך באופן מקצועי, זהיר ונכון. הדבר דומה בדיוק נמרץ לנהיגה במכונית, שימוש מושכל ונבון יוביל אותנו ליעד- מחוז חפצינו בשלום ובבטחה, ואילו שימוש רשלני ולא זהיר במכונית יוביל אותנו לתאונה מחרידה אשר תוצאותיה קשות, ברורות ומיותר לפרטן. כאשר עסקינן בנושא פינוי מושכר, יש להקפיד הקפד היטב על מכלול הפרטים וביצוע משפטי ומקצועי מטעם עורך מקרקעין בעל נסיון.

קרא עוד על פינוי שוכר

כללים שחייבים לדעת בפינוי שוכר

קרא מאמר חובה בעניין זהירות, צו למניעת הטרדה מאיימת לפניך

עו"ד בקריות

הבהרות משפטיות

יצוין, כי האמור במאמר זה לעיל בנושא פינוי שוכר, אינו אלא סקירה כללית בלבד של נושא פינוי שוכר, ובוודאי אינו ממצה את מכלול ההיבטים הסבוכים אשר רלוונטיים לעניין פינוי שוכר.

אין לראות בתוכן המאמר או במה שאינו מופיע בו כייעוץ משפטי, ותוכנו או אי תוכנו אינו מתיימר להוות תחליף לייעוץ משפטי. כמו כן, מאמר זה אינו מהווה כלל ועיקר הצעה לנקיטה ו/או לאי נקיטה פעולות ו/או צעדים ו/או הליכים כאלה ואחרים. כותב המאמר אינו אחראי באופן עקיף או ישיר לכל פעולה ו/או אי פעולה שתינקט כתוצאה מקריאת המאמר.

אשר על כן, עקב הסוגיות הסבוכות שעומדות על הפרק בעת פינוי שוכר, יש לפנות בראשית הדרך לעורך דין המומחה בתחום המקרקעין והיודע היטב את מלאכתו, על מנת שמלאכה זו ותוצאותיה תבוצע באופן משפטי-מקצועי ונבון.

אודות כותב המאמר –

כותב המאמר הינו עורך הדין חגי אורגד, אשר מצוי, בקיא בתחום המקרקעין ומעורה בפרטיו מזה שנים רבות. עורך הדין חגי אורגד הינו בעל תואר L.L.B במשפטים, אשר לפני שנים רבות סיים את לימודיו האקדמיים בהצטיינות יתרה והוסמך כעורך דין.

עורך הדין חגי אורגד, מלווה ומטפל מזה שנים רבות תיקים מורכבים ביותר העוסקים בתחומי מקרקעין, ללא פשרות, בהצלחה ובכשרון רב לשביעות רצון לקוחותיו המלאה.

לקביעת פגישת ייעוץ

השאירו פרטים ונחזור אליכם